Strokovni svet

Organizator nacionalnega izbora za mednarodno tekmovanje je Institut "Jožef Štefan", ki ga zastopa Rok Capuder (rok.capuder@siol.net).

Strokovni svet:
Rok Capuder, prof. (Institut "Jožef Štefan") 
Timotej Maroševič, prof. (Gimnazija Vič)
dr. Irena Drevenšek (Institut "Jožef Štefan")
dr. Gorazd Planinšič (Fakulteta za matematiko in fiziko)
dr. Mojca Čepič (Pedagoška Fakulteta)
Sergej Faletič (Fakulteta za matematiko in fiziko)