O TEKMOVANJUMednarodni turnir mladih fizikov (International Young Physicist Tournament - IYPT) spada med najstarejša mladinska fizikalna tekmovanja na svetu. Za razliko od ostalih tekmovanj je zasnovano na osnovi debatnega dvoboja. Skupine dijakov se na tekmovanju pomerijo v razumevanju fizikalnih konceptov in problemov, ki so jih obravnavali med letom. Ekipe se med seboj izzovejo v razumevanju in interpretaciji problemov, ki so jih med letom raziskovali. Drug drugemu iščejo šibke točke v razumevanju, postavljajo svoje teorije ter skušajo objektivno oceniti vrednost dokaza ali razlage.

Ena izmed najbolj razpoznavnih lastnosti tekmovanj je ta, da imajo ekipe pri raziskovanju problemov popolnoma proste roke. Lahko se posvetujejo z raziskovalci, sodelujejo z inštituti, na voljo imajo vsa sredstva, ki jih lahko pridobijo za reševanje problema po znanstveni poti.

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN MEDNARODNEGA ORGANIZACIJSKEGA KOMITEJAPRIPRAVA NA TURNIR
Ekipe imajo leto dni časa za pripravo.V tem času pripravi poročila o 17. t.i. ''problemih'' ali nalogah, ki jih na turnirju zagovarja pred ekipami iz ostalih držav. Predstavitev problema in njegov zagovor nato oceni žirija, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz posameznih področij. Celotni turnir poteka v angleškem jeziku, saj je IYPT mednarodno tekmovanje s široko mednarodno udeležbo.
Natančna predstavitev tekmovanja je na prvi pogled mogoče zapletena. Sledeča predstavitev vas bo korak za korakom popeljala skozi tekmovalni proces.

PRIPRAVA
Eden izmed najpomembnejših (in najdaljših), če ne najpomembnejši aspekt turnirja je priprava na tekmovanje. Problemi ki se jih tekmovalci lotevajo vsako leto zahtevajo veliko priprav, kreativnega razmišljanja, inovativnosti, vloženega časa in truda. Za vsako nalogo je potrebno posebej zasnovati in izdelati inovativni eksperiment, ga preizkusiti in dodobra raziskati. Problemi so namenoma zelo odprti in dopuščajo širok prostor iskanja rešitve in razlage. Tekmovalci niso tehnološko omejeni in lahko uporabljajo kakršno koli opremo, ki jim je na voljo. Postavljeni so v enak položaj kot katerikoli raziskovalec, ki se sooča z novim izzivom – brez vnaprej predvidenih rešitev. Pri tem jim lahko pomagajo različne ustanove in posamezniki.
IYPT turnir je vse prej kot tekmovanje v reševanju zapletenih teoretičnih nalog. Tekmovalci lahko resnično raziščejo vse poglede določenega problema, svoje ugotovitve kritično ocenijo in jih glede na to potrdijo ali zavržejo.
Naloge tekmovanja so znane skoraj leto dni pred začetkom tekmovanje. Tako imajo vse ekipe dovolj časa, da se pripravijo nanje; preiščejo internet, literaturo, se posvetujejo s strokovnjaki in podobno. Priprava ima dva glavna cilja; potrebno je zbrati čimveč informacij o nalogah, izvesti eksperimente in na koncu pripraviti dobro strukturirano poročilo o reševanju problema in njegovih rešitvah.

TURNIR
Turnir je sestavljen iz več krogov, tako imenovanih ''fizikalnih bojev.'' Prvih pet bojev imenujemo ''izbirni boji.'' Pri teh bojih sodelujejo vse ekipe, tri najboljše (z najvišjim številom točk) pa se uvrstijo v finale, ki določi zmagovalca.POTEK BOJEV

IZBIRNI BOJI
Na začetku turnirja se ekipe z žrebom razporedijo v skupine po tri (ali štiri) ekipe. Vsaka ekipa nato tekmuje po vzorcu, opisanem spodaj.Po končanem boju se vloge ekip zamenjajo in začne se drugi krog bojev.
Proces se nato ponavlja vse dokler ekipe ne končajo vseh izbirnih bojev.
Med bojem ima vsaka ekipa določeno vlogo in sicer: Poročevalec, Izzivalec, Sodnik in Opazovalec (če so v skupini štiri države). Vloge se po končanem boju zamenjajo, tako da vsaka ekipa natančno enkrat igra posamezno vlogo.
Dvoboj spremlja strokovna žirija, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki iz držav udeleženk.
Na začetku se ekipe predstavijo, nato jim žirija dodeli posamezne vloge. Nato se boj začne. Vsak del boja ima predpisani časovni okvir, ki ga udeleženci ne smejo prekoračiti – za to skrbi posebej določeni nadzornik, ter velika ura, ki kaže preostanek dovoljenega časa.
Ekipa izzivalcev po uvodnem delu nasprotni ekipi izbere eno izmed 17-ih tem in jih s tem izzove. Poročevalci izziv lahko sprejmejo ali zavrnejo. Če poročevalci med celotnim tekmovanjem zavrnejo preveč izzivov izgubijo nekaj točk.
Ko se poročevalci in izzivalci zedinijo o temi imajo poročevalci na voljo 5 minut za pripravo na poročilo.
Eden izmed poročevalcev ima nato na voljo 12 minut, da poročilo predstavi. Oblika predstavitve ni posebej določena. Tekmovalci imajo na voljo projektor. 
Po predstavitvi imajo tudi izzivalci na voljo nekaj minut, da se pripravijo na svoj del: kritično ocenijo predstavitev in izpostavijo njene prednosti in pomanjkljivosti. Izzivalci skušajo na tem mestu spodkopati predstavitev, poročevalcem postavljajo vprašanja, na katere le ti odgovarjajo.
Za tem skupina revizorjev, postavi vprašanja obema skupinama in na koncu (po kratki pripravi) predstavi svoj pogled na kritično delo izzivalcev.
Na koncu imajo poročevalci na voljo še nekaj minut za zaključne sklepe.
Na koncu dvoboja lahko tudi žirija, vsaki od skupin, postavi nekaj vprašanj. Zaključijo z ocenami vseh treh skupin. 
Skupina opazovalcev med bojem nima aktivne vloge, le opazuje in beleži ugotovitve.Po kratkem premoru ekipe zamenjajo vloge.
Nekatere omembe vredne podrobnosti:
-          ekipe z žirijo komunicirajo izključno v angleškem jeziku,
-          ekipe med bojem ne smejo komunicirati z nikomer (na primer: vodjem ekipe)
-          z izjemo zunanje pomoči so dovoljeni vsi ostali pripomočki (literatura, laptop, slovar, zapiski, …)
-          med tekmovanjem je aktiven le EDEN izmed tekmovalcev v posamezni skupini. Samo eden v ekipi med bojem komunicira z nasprotno ekipo, vidi predstavitev itd. Ostali člani lahko vskočijo s kratkimi pripombami.
-          Med bojem se morajo vloge članov ekipe menjavati: prepovedano je da je ista oseba v aktivni vlogi poročevalca, izzivalca in revizorja v istem boju.